สนามฮอกกี้หญ้าเทียม, สนามหญ้าเทียมฮอกกี้

ทางบริษัทได้คัดสรรหญ้าเทียมตามมาตรฐานสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ(FIH) ในระดับ National Level และ Global Level มาให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในการฝึกซ้อมและแข่งขันฮอกกี้

- สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมฮอกกี้ (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา )ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ ( FIH )