รายละเอียดผลงาน

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฮอกกี้
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
สนามแข่งขันและฝึกซ้อมฮอกกี้หญ้าเทียม ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับสากล จาก สหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ (FIH)