รายละเอียดผลงาน

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฮอกกี้
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี
สนามแข่งขันและฝึกซ้อมฮอกกี้หญ้าเทียม ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับ Global Level  จาก สหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ (FIH)