เครื่องจักรสำหรับติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จาก SMG มาตรฐานระดับโลก

enlightenedสำหรับการติดตั้งหญ้าเทียมสนามฟุตบอล ทางบริษัทมีทีมงานติดตั้งหญ้าเทียมมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และเลือกใช้เครื่องจักร SMG ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องจักรสำหรับติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและลู่วิ่ง ที่ได้รับความนิยมและมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากการโรยทรายและเติมยางในระบบออโตเมติกจะได้ระดับที่สม่ำเสมอ ทั่วทั้งสนาม ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬาและสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานระดับโลก  

enlightenedภายหลังจากติดตั้งหญ้าเทียมเสร็จเรียบร้อยเรายังมีการทดสอบมาตรฐานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทุกสนาม
เพื่อประโยชน์ของผู้เล่นและมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
 1. การกลิ้งของลูกฟุตบอลบนพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 2.การเด้งของลูกฟุตบอลบนพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 

enlightenedProfessional Maintenance Program 

 

เครื่องจักร

Sandmatic Sandmatic zoom
Sandmatic

เครื่องโรยทรายและเม็ดยางระบบออโตเมตริก

เครื่องโรยทรายและเม็ดยางระบบออโตเมตริก สามารถควบคุมจำนวนทรายและเม็ดยางที่ใช้เติม infill ในหญ้าเทียมได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งสนาม ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬา เครื่อง Sandmatic ยังมีการแปรงขนระหว่างที่โรยทรายและเม็ดยาง ทำให้ขนหญ้าเทียมขึ้นตรง ไม่ถูกทับหรือจมอยู่ด้านล่างทรายและเม็ดยาง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคุญที่สุด...

ภาพขยายหลังการเดินทราย
Sport Champ
Sport Champ

รถสำหรับดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

เครื่องจักรสำหรับดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสูงสุดจาก SMG ประเทศ เยอรมัน

Paving Machines
Paving Machines

... เครื่องปาดระดับ Shock Pad
ยางใต้หญ้าเทียม มาตราฐาน FIFA

Mixer Machines

... เครื่องผสมวัสดุ สำหรับพื้นกีฬาสังเคราะห์
Shock Pad, Runing Treack.

Mixer Machines
Turf Boy
Turf Boy

ระสำหรับดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

... เครื่องจักรสำหรับดูแลสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สามารถแปรงสนามเก็บเศษขยะหรือใบไม้ เพื่อทำความสะอาดสนาม มาตราฐานสูงสุดจาก SMG ประเทศ เยอรมัน