หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีผลงาน สนามฮอกกี้ระดับ Global Level ถึง 2 แห่งด้วยกัน

สนามฮอกกี้หญ้าเทียมในประเทศไทย อาจจะเห็นได้ไม่มากนักและมีไม่กี่สนามที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ(FIH) ในระดับ National Level และ Global Level
ซึ่งสามารถใช้เป็นสนามสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาฮอกกี้ระดับประเทศได้

ทางบริษัทได้คัดสรรหญ้าเทียมคุณภาพสูง เพื่อใช้ในการดำเนินการติดตั้งสนามฮอกกี้ รวมไปถึงการวางระบบพื้นสนามฮอกกี้หญ้าเทียม , การระบายน้ำใต้ดิน
- สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมฮอกกี้ (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา )
ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ ( FIH )ระดับ Global Level
- สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมฮอกกี้ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ ( FIH )ระดับ Global Level
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา

สนามแข่งขันและฝึกซ้อมฮอกกี้หญ้าเทียม ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับ...

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี

สนามแข่งขันและฝึกซ้อมฮอกกี้หญ้าเทียม ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับ...

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี