สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FIFA มากที่สุดในประเทศไทย

enlightenedเรามีความชำนาญในการให้บริการ ติดตั้งสนามหญ้าเทียมแบบครบวงจร ตั้งแต่ การออกแบบสนามหญ้าเทียม ,วางระบบระบายน้ำก่อนปูหญ้าเทียม, คุณภาพของหญ้าเทียม, ความสูงที่เหมาะสม, ความหนาแน่นของหญ้าเทียม, แผ่นรองใต้หญ้าเทียมและการยึดติดของกาว ไปจนถึงการดูแลรักษาพื้นผิวหญ้าเทียมที่ติดตั้งแล้วให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น
> สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ขนาด 5 คน
> สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ขนาด 7 คน
> สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ขนาด 9 คน
> สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ขนาด 11 คน

enlightenedเรามีผลงานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 11 คน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FIFA มากที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นสนามที่สามารถใช้ในการฝึกซ้อมแข่งขันระดับประเทศมาแล้ว 
enlightenedบริษัท เซ็นเตอร์ เทิร์ฟ จำกัด ยังได้รับความไว้วางใจจากทาง คิงพาวเวอร์ ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้กับโรงเรียนกว่า 40 แห่งทั่วประเทศทุกภูมิภาค
 ในโครงการคิงพาวเวอร์ไทยพาวเวอร์ #
100สนามบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม @วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมงานก่อสร้างไปเป็นที่เรียบร้อย
C...

งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม @วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

งานรื้อถอนหญ้าเทียมเดิมพร้อมงานติดตั้งหญ้าเทียมสนามฟุตบอลใหม่

โดยใช้ SMG เครื่องจักรมาตรฐานนำเข้าจากประเทศเยอรมนี
ในการดำเน...

งานรื้อถอนหญ้าเทียมเดิมพร้อมงานติดตั้งหญ้าเทียมสนามฟุตบอลใหม่

ผลงานสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน @รร.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มีมาตรฐาน
รองรับแรงกระแทกด้วยใบหญ้าเทีย...

ผลงานสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน @รร.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

งานติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มจุดเริ่มต้นของการเฟ้นหาศักยภาพและความสามารถ

โรงเรียน Satit International Bilingual School of Rangsit Univers...

งานติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม
จุดเริ่มต้นของการเฟ้นหาศักยภาพและความสามารถ

งานติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 5 คนRamkhamhaeng Advent International School

เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสูงสุดในการเติม infill
ให้ได้ระดับคว...

งานติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 5 คน
Ramkhamhaeng Advent International School

งานสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"หญ้าเทียมคุณภาพดีช่วยยืดอายุการใช้งาน"
ทนต่อการใช้งานกลางแ...

งานสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่