หญ้าเทียมพัตติ้งกรีน, มินิกอล์ฟ

หญ้าเทียม PGC13
หญ้าเทียมความยาว 13 มิลลิเมตร   เหมาะสำหรับ ทำสนามพัตติ้งกรีน มินิกอล...
หญ้าเทียม PGC10
หญ้าเทียมความยาว 10 มิลลิเมตร   เหมาะสำหรับ ทำสนามพัตติ้งกรีน มินิกอล...