ผลงาน หญ้าเทียมจัดสวนและตกแต่ง

Mai Khao Lak Beach Resort & Spa

Mai Khao Lak Beach Resort & Spa

Mai Khao Lak Beach Resort & Spa

หมู่บ้านศิริพรการ์เด้นโฮม สันทราย จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านศิริพรการ์เด้นโฮม สันทราย จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านศิริพรการ์เด้นโฮม สันทราย จ.เชียงใหม่

ร้านอาหาร เทศบาลนครเชียงใหม่

ร้านอาหาร เทศบาลนครเชียงใหม่

ร้านอาหาร เทศบาลนครเชียงใหม่

หญ้าเทียมภายในสำนักงาน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หญ้าเทียมภายในสำนักงาน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หญ้าเทียมภายในสำนักงาน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

THE UNIQUE @ NIMMAN

THE UNIQUE @ NIMMAN

หญ้าเทียมร้านกาแฟ แม่โจ จ.เชียงใหม่

หญ้าเทียมร้านกาแฟ แม่โจ จ.เชียงใหม่

หญ้าเทียมร้านกาแฟ แม่โจ จ.เชียงใหม่

Crystal Design Center

Crystal Design Center

หมู่บ้าน ปริญญดา

หมู่บ้าน ปริญญดา

หมู่บ้าน ปริญญดา

โรงพยาบาลใกล้หมอเชียงใหม่

โรงพยาบาลใกล้หมอเชียงใหม่

โรงพยาบาลใกล้หมอเชียงใหม่

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์เมืองทองธานี

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์เมืองทองธานี

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์เมืองทองธานี

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่

จัดสวนหญ้าเทียม บ้านลูกค้า สันติธรรม เชียงใหม่

จัดสวนหญ้าเทียม บ้านลูกค้า สันติธรรม เชียงใหม่

จัดสวนหญ้าเทียม บ้านลูกค้า สันติธรรม เชียงใหม่

จัดสวนหญ้าเทียมระเบียงบ้านลูกค้า

จัดสวนหญ้าเทียมระเบียงบ้านลูกค้า

จัดสวนหญ้าเทียมระเบียงบ้านลูกค้า

หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ เชียงใหม่

หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ เชียงใหม่

หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ เชียงใหม่

บ้านสีวลีเชิงดอย L&H เชียงใหม่

บ้านสีวลีเชิงดอย L&H เชียงใหม่

บ้านสีวลีเชิงดอย L&H เชียงใหม่

วัดดอยสะเก็ด เชียงใหม่

วัดดอยสะเก็ด เชียงใหม่

วัดดอยสะเก็ด เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด - คลองชลประทาน เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด - คลองชลประทาน เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด - คลองชลประทาน เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด - คำเทียง เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด - คำเทียง เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด - คำเทียง เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด-สวนดอก เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด-สวนดอก เชียงใหม่

โครงการวันพลัสคอนโด-สวนดอก เชียงใหม่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

Star Avenue Lifestyle Mall

Star Avenue Lifestyle Mall

ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่

ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่

โครงการกาญจน์กนก 19 เชียงใหม่

โครงการกาญจน์กนก 19 เชียงใหม่

โครงการกาญจน์กนก 19 เชียงใหม่

หมู่บ้านแกรนด์โบ๊ทพลาซ่า

หมู่บ้าน-แกรนด์โบ๊ทพลาซ่า

หมู่บ้านแกรนด์โบ๊ทพลาซ่า

หมู่บ้านทองสถิตย์-รามอินทรา

หมู่บ้านทองสถิตย์-รามอินทรา

หมู่บ้านทองสถิตย์-รามอินทรา

หมู่บ้านรัชดารมย์วัชรพล-กทม.

หมู่บ้านรัชดารมย์ วัชรพล-กทม.

หมู่บ้านรัชดารมย์วัชรพล-กทม.

หมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด-รามอินทรา-

หมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด-รามอินทรา-

หมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด-รามอินทรา-

หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์

หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์

หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์

The Village Coffee & Eatery

The Village Coffee & Eatery

The Village Coffee & Eatery

ร้านอาหารอีสออนเอิร์ท เชียงใหม่

ร้านอาหารอีสออนเอิร์ท เชียงใหม่

ร้านอาหารอีสออนเอิร์ท เชียงใหม่