มาตรฐานงานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมระดับโลก

สำหรับการติดตั้งหญ้าเทียมสนามฟุตบอล ด้วยทีมงานติดตั้งหญ้าเทียมมืออาชีพ และเครื่องจักร SMG ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องจักรสำหรับติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและลู่วิ่ง ที่ได้รับความนิยมและมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากการโรยทรายและเติมยางในระบบออโตเมติกจะได้ระดับที่สม่ำเสมอ ทั่วทั้งสนาม ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬาและสนามที่ได้มาตรฐานระดับโลก