แผ่นพื้นยางอเนกประสงค์

enlightenedแผ่นพื้นยางเอนกประสงค์ และพื้นยางเอนกประสงค์ชนิดเทปาด ที่ทำจากวัสดุเม็ดยางดำ SBR คัดไซด์ ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยการปล่อยมลพิษสู่อากาศ(สารก่อมะเร็ง)
และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Toxicological)


enlightenedคุณสมบัติพิเศษ ทนทานต่อการใช้งานสูงทั้งงานภายนอกและภายใน สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งสนามกีฬา ฟิตเนส พื้นทางเดินออกกำลังกายและอื่นๆ