หญ้าเทียมจัดสวนและตกแต่ง

หญ้าเทียม TITANIUM BC30
หญ้าเทียมความยาว 30 มิลลิเมตร ขนหญ้าเป็นสีเขียว มีขนหยิกสีเขียว เสมือน...
หญ้าเทียม GL30
หญ้าเทียมความยาว 30 มิลลิเมตร ขนหญ้าเป็นสีเขียวอมเหลือง มีขนหยิกสีเหลื...
หญ้าเทียม BC30
หญ้าเทียมความยาว 30 มิลลิเมตร ขนหญ้าเป็นสีเขียวเข้มมีขนหยิกสีเขียวล้วน...
หญ้าเทียม CC30
หญ้าเทียมความยาว 30 มิลลิเมตร ขนหญ้าเป็นสีเขียวมีขนหยิกสีเขียวล้วน เสม...
หญ้าเทียม TITANIUM BC20
หญ้าเทียมความยาว 20มิลลิเมตร เหมาะสำหรับงานตกแต่งระเบียง คอนโด ออฟฟิศ ...
หญ้าเทียม GL20
หญ้าเทียมความยาว 20มิลลิเมตร เหมาะสำหรับงานตกแต่งระเบียง คอนโด ออฟฟิศ ...
หญ้าเทียม PREMIUM30
หญ้าเทียมความยาว 30 มิลลิเมตร ขนหญ้าเป็นสีเขียวมีขนหยิกสีเขียวและสีเหล...