รายละเอียดผลงาน

งานรื้อถอนหญ้าเทียมเดิมพร้อมติดตั้งหญ้าเทียมใหม่

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

เมื่อผ่านการใช้งานมาอย่างหนักกว่า 10 ปี

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพของการใช้งานที่ยาวนานและดีกว่า " ด้วยหญ้าเทียมคุณภาพ " บนพื้นที่ 1,215 ตร.ม. </div>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
							<div class=