รายละเอียดผลงาน

งานสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมดิษยะศริน

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

การสร้างมาตรฐานที่ดียิ่งส่งผลให้สนามออกมาดี

Center Turf หญ้าเทียม จึงไม่สามารถมองข้ามขั้นตอนไหนได้เลย

นับตั้งแต่งานพื้นไปจนถึงงานติดตั้ง และมีทีมงานคอยให้บริการดูแลสนาม

หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

การเลือกใช้เครื่องจักร ต้องเป็นเครื่องจักรสำหรับติดตั้งหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานสูงสุดและทันสมัยที่สุดเท่านั้น

#SMG #SANDMATIC #SPORTCHAMP

#รับสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทั่วประเทศ