รายละเอียดผลงาน

Maintenance งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

งาน Maintenance บำรุงรักษาสนามฟุตบอลหญ้าเทียมภายหลังจากติดตั้งหญ้าเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมีความสำคัญมากเนื่องจากหากเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าที่มีชั่วโมงเล่นมาก จะทำให้เม็ดยางกระจัดกระจายไปทั่วทั้งสนามทำให้ระดับ Infill ในสนามไม่สม่ำเสมอส่งผลให้เกิดความเสียหายกับสนามหญ้าเทียมในอนาคต 

ทางเราจึงมีการจัดการสำหรับงานบำรุงรักษาสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขึ้น (Professional Maintenance Program)ด้วยเครื่องจักรมาตรฐานสูงสำหรับดูแลสนามหญ้าเทียมโดยเฉพาะ SMG เพื่อแปรงเกลี่ยเม็ดยางและเช็คระดับ Infill อยู่เสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้ยาวนานยิ่งขึ้น 

ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายได้ที่ line@ : @Centerturf