รายละเอียดผลงาน

ลานอเนกประสงค์หญ้าเทียม โครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์สีวลี เลควิว

เปลี่ยนพื้นที่เปล่าให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยหญ้าเทียมคุณภาพ ใช้งานได้ดีทั้งกลางแจ้งและในร่ม

หญ้าเทียมที่ใช้ : รุ่น CC30 หนาแน่นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มคล้ายหน้าจริง

มีการเคลือบสารป้องกัน UV จากโรงงานผู้ผลิต

สถานที่ : โครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์สีวลี เลควิว จ.เชียงใหม่

......................................................................

</div>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
							<div class=