รายละเอียดผลงาน

ส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา " สนามฟุตบอลหญ้าเทียม"

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

และหญ้าเทียมเซ็นเตอร์เทิร์ฟยังคงตั้งใจ สร้างสนามที่ได้มาตรฐานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ตลอดปีนี้และปีต่อๆไปเพื่อให้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด