รายละเอียดผลงาน

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน11 คน อบจ.มุกดาหาร

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

นักกีฬาพร้อม...สนามพร้อม!!! สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน 11 คน ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA) เป็นสนามแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร มีทั้งสนามฟุตบอล ลู่กรีฑา 8 ลู่ กีฬาประเภทลานครบ จบที่เดียว..

    ในส่วนของสนามหญ้าเทียมนั้นมีการทดสอบสนาม Ball roll- Ball rebound-Absorption เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของFIFA ใช้หญ้าเทียมคุณภาพดี เครื่องจักรทันสมัยที่สุด ระบบสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานสูงสุดต้องเซ็นเตอร์เทิร์ฟ เท่านั้น

Location : สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

  • หญ้าเทียมอายุการใช้งาน 6-8 ปี
  • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี