รายละเอียดผลงาน

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลนครระยอง จ.ระยอง

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

การก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ สำหรับ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในโครงการภายใต้ “ โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ” #KingpowerThaipower จากทั้งหมดกว่า 20 สนามทั่วประเทศไทย ซึ่งสนามล่าสุดที่ส่งมอบไปแล้วคือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมือง) จ.ระยอง นั่นเอง

Location : สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมือง) จ.ระยอง