รายละเอียดผลงาน

ส่งมอบงานเป็นสนามที่ 2 #สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ชื่อ “ โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ”  #KingpowerThaipower ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทเซ็นเตอร์เทิร์ฟ จำกัด จากทั้งหมดกว่า 20 สนามทั่วประเทศไทย

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

ส่งมอบงานเป็นสนามที่ 2 #สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน
ภายใต้ชื่อ “ โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ” 
#KingpowerThaipower

ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทเซ็นเตอร์เทิร์ฟ จำกัด

จากทั้งหมดกว่า 20 สนามทั่วประเทศไทย