รายละเอียดผลงาน

ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

ติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมส่งมอบงานกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
“ โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ” 
และได้ทำการเทสสนามที่ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง #รับสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
#หญ้าเทียมคุณภาพ
#หญ้าเทียมเซ็นเตอร์เทิร์ฟ