รายละเอียดผลงาน

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สถาบันการพลศึกษา จ.เชียงใหม่

หมวดหมู่ผลงาน: หญ้าเทียมสนามฟุตบอล

“แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่”
⚽️สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน 11 คน⚽️

ส่งมอบงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา... 
- ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนที่สนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล 
- สนามผ่านการรับรองจาก FIFA พร้อมสำหรับจัดการแข่งขัน
- ติดตั้งด้วยหญ้าเทียมที่ผ่านการรับรอง FIFA และเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด
ใบหญ้าทออหนาแน่น อายุการใช้งานได้ยาวนาน

Location : สถาบันการพลศึกษา จ.เชียงใหม่