รายละเอียดผลงาน

หญ้าเทียมสนามเด็กเล่น โรงเรียนโกวิทย์ธำรงค์ จ.เชียงใหม่

" หญ้าเทียมที่ดีต้องมีคุณภาพ "

ขอบพระคุณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ที่กรุณาเลือกใช้หญ้าเทียมเซ็นเตอร์เทิร์ฟเป็นครั้งที่ 2 กับหญ้าเทียมสนามเด็กเล่น

หญ้าเทียมเกรดพรีเมี่ยม ล้มแค่ไหนก็ไม่กลัวเจ็บ

หญ้าเทียมที่เลือกใช้ : รุ่น Premium 40 (ความยาวของเส้นหญ้า4ซม.)