รายละเอียดผลงาน

หญ้าเทียมตกแต่งระเบียง โรงแรมจอมกิตติ จ.เชียงใหม่