รายละเอียดผลงาน

โรงเรียนขจรเกียรติถลาง จังหวัดภูเก็ต

สนามเด็กเล่นหญ้าเทียมทางเลือกที่ดีที่สุด ปลอดภัยต่อเด็ก หญ้าเทียมดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายกว่าหญ้าจริง ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการตัดหญ้า รดน้ำใส่ปุ๋ยและปัญหาจากแมลงรบกวนเด็กๆ ซึ่งเป็นที่มาของเชื้อโรคต่างๆได้...  

หญ้าเทียม BN30 (หญ้าเทียมความสูง 30 มม. หญ้าเทียมสีเขียวธรรมชาติ)

Location : สนามเด็กเล่นโรงเรียนขจรเกียรติถลาง จังหวัดภูเก็ต