รายละเอียดผลงาน

ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.ดอยสะเก็ด จเชียงใหม่