รายละเอียดผลงาน

จัดสวนหญ้าเทียมรอบบ้าน สันกำแพง จ.เชียงใหม่