รายละเอียดผลงาน

บ้านอาจารย์ ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่