ข่าวสาร และโปรโมชั่น

สนาม King Power รร.ท่าลี่วิทยา จ.เลย

ประกาศเมื่อ: 29/08/2020

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยกับการส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย #KingpowerThaipower
ณ โรงเรียนท่าลี่วิทยา จ.เลย พร้อมตรวจรับและเปิดสนามอย่างเป็นทางการ