ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ประกาศเมื่อ: 15/01/2020

และหญ้าเทียมเซ็นเตอร์เทิร์ฟยังคงตั้งใจ สร้างสนามที่ได้มาตรฐานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ตลอดปีนี้และปีต่อๆไปเพื่อให้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด