ข่าวสาร และโปรโมชั่น

ส่งมอบงานเป็นสนามที่ 2 #สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน. ภายใต้ชื่อ “ โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ”

ประกาศเมื่อ: 22/01/2019

ส่งมอบงานเป็นสนามที่ 2 #สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน
ภายใต้ชื่อ “ โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ” 
#KingpowerThaipower

ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทเซ็นเตอร์เทิร์ฟ จำกัด

จากทั้งหมดกว่า 20 สนามทั่วประเทศไทย