ข่าวสาร และโปรโมชั่น

รับสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทั่วประเทศด้วยทีมช่างชำนาญการพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด

ประกาศเมื่อ: 24/08/2018

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดมาตรฐาน 11 คน 

สถานที่ : สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่