ข่าวสาร และโปรโมชั่น

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประกาศเมื่อ: 11/07/2017

ทำระเบียงให้กลายเป็นสวยหญ้าเทียมสวยๆได้ สำหรับพื้นที่ที่ดูแลยากมากหากจะต้องปลูกหญ้าจริงอย่างระเบียง ดาดฟ้า  หญ้าเทียมสามารถตอบโจทย์ ได้ดี ตั้งแต่การเตรียมพื้นโดยสามารถติดตั้งหญ้าเทียมได้เลยบนพื้นคอนกรีต ไม่ต้องปรับพื้นดิน ไม่ต้องใช้ปุ๋ย รวมไปถึงการดูแลรักษาที่ง่ายมากๆ ตลอดอายุการใช้งานของหญ้าเทียม ...

หญ้าเทียม CC30  (หญ้าเทียมความสูง 30 มม. หญ้าเทียมสีเขียวธรรมชาติ)

Location : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่