งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 5 คน ,สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 11 คน

เรามีความชำนาญในการให้บริการ ติดตั้งสนามหญ้าเทียมแบบครบวงจร ตั้งแต่ การออกแบบสนามหญ้าเทียม ,วางระบบระบายน้ำก่อนปูหญ้าเทียม, คุณภาพของหญ้าเทียม, ความสูงที่เหมาะสม, ความหนาแน่นของหญ้าเทียม, แผ่นรองใต้หญ้าเทียมและการยึดติดของกาว ไปจนถึงการดูแลรักษาพื้นผิวหญ้าเทียมที่ติดตั้งแล้วให้อยู่ในระดับมาตรฐาน